Registreer als nieuwe klant
Vul de gegevens van de ouders en maak hierbij gebruik van onderstaand formulier:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voorletters:
Voornaam(*):
Tussenvoegsel:
Achternaam(*):
Geslacht(*):
Woonwijk:
Adres(*):
Postcode(*):
Plaats(*):
Geboortedatum(*):
Relatie met kind:
Nationaliteit:
Telefoonnummer prive::
Telefoonnummer prive::
Telefoonnummer werk 1:
Telefoonnummer werk 2:
Mobiel nr:
Fax nummer:
Nood telefoonnummer:
E-mail(*):
Naam rekeninghouder:
IBAN:
BIC:
Betalen via automatische incasso: Ja
Factuur via e-mail:
BSN (BurgerServiceNummer):